AgentFly Technologies v účinné spolupráci s firmou NST, připravili projekt RoboViz.

Předmětem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj, jehož cílem budou robotické manipulátory pro inspekční práce se schopností samostatné lokalizace a řízení. Řešení založené na této platformě umožňuje automatizaci pro zajištění úplného a opakovatelného procesu provádění bezkontaktní inspekce a zvýšení rychlosti a bezpečnosti. Výstupem projektu budou dva prototypy. První prototyp bude určen pro inspekce tlakových nádob a nádrží menších velikostí pomocí teleskopické snímací platformy. Druhý prototyp bude určen pro inspekce velkých nádrží pomocí platformy zavěšené na lanovém systému. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

AgentFly Technologies and NST company have prepared the RoboViz Project.

The project aims to develop – through industrial research and experimental development – robotic manipulators for industrial inspections, including autonomous localization and control. The solution allows automation for the complete and repeatable process of contact-free inspections, and it improves the speed and safety of the process. Two prototypes are the results of the project. The first prototype will focus on inspecting smaller pressure vessels and tanks using a telescopic capture platform. The second prototype will focus on larger tanks using a cable suspended platform. This project is financially supported by the European Union.