AgentFly Technologies v účinné spolupráci s firmou NST, připravil projekt DronePort.

Předmětem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj, jehož cílem bude prototyp bezobslužné platformy pro přistání UAV s robotickým systémem výměny baterií. Řešení založené na této platformě umožňuje kontinuální bezobslužný provoz UAV například v bezpečnostních aplikacích na nedostupných stanovištích, kde by lidská obsluha byla komplikovaná nebo nerentabilní. Výstupem projektu bude prototyp platformy pro přistání a výměnu akumulátorů k tomu účelu upraveného bezpilotního prostředku. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

AgentFly Technologies and NST company have prepared the DronePort Project.

The aim of the project is developing – through industrial research and experimental development – prototypes of unattended robotic platform for UAV landing and automatic battery swap. The solutions based on this platform enable continual operation of UAVs in e.g. security and monitoring industrial applications. The prototypes will platform for landing and unattended robotic baterry swap for UAV designed for this purpose. This project is financially supported by the European Union.